Declaració responsable d'Esdeveniments esporàdics amb productes alimentaris

Descripció
Declaració responsable per a esdeveniments esporàdics amb elaboració i/o servei de productes alimentaris

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física, entitat o empresa que, sense ser professional del sector, vol organitzar o participar en un esdeveniment en el qual elaboren o serveixen productes alimentaris.
On es pot tramitar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Documentació necessària
Model específic del tràmit (veure "Documents relacionats")
Tota la documentació acreditativa necessària al cas concret;i que s’especifica al model.
Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.
 
Observacions
Cal tenir present les condicions i compromisos que s’adquireixen i que es detallen al model.
 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics