Domiciliació bancària de tributs, taxes i preus públics municipals

Sol·licitud per a domiciliar o modificar les dades bancàries dels pagaments periòdics
d’impostos, taxes i preus públics.

Qui ho pot demanar?
La persona titular del tribut

On es pot tramitar?
Depèn de qui gestiona la recaptació del tribut, taxa o preu públic:

1. Pels tributs recaptats  per l’Ajuntament:

 • TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL
 • TAXA DEL  MERCAT SEDENTARI
 • TAXA DE PARADES MERCAT AMBULANT
 • PREU PÚBLIC DE ESCOLA DE MÚSICA
 • PREU PÚBLIC DEL PEM GUIERA
 • PREU PÚBLIC DE CAN XARAU
 • PREU PÚBLIC DE SERVEIS CULTURALS CURSOS ATENEU
 • TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

Presencialment, cal emplenar el model de sol·licitud específic i presentar-lo al Registre General de l'Ajuntament (OAC).

Telemàticament, cal emplenar el model de sol·licitud específic i presentar-lo al Registre Electrònic clicant al botó "Fer el tràmit Online".

 

2. Pels tributs recaptats per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT):

 • IMPOST SOBRE BÉNS URBANS
 • IMPORT SOBRE BÉNS RÚSTICS
 • IMPOSTS SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
 • TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

Presencialment, cal adreçar-se a les dependències de l’ORGT al c. Santa Anna 60.

Telemàticament, cal fer-lo a la Seu Electrònica de l'ORGT. La seva adreça és: https://orgt.diba.cat/TramitsPagaments/Home/tramits

 

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics