Informe d'esforç d'integració per a la renovació de residència temporal i la modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball.

Descripció
Aquest informe és necessari per tramitar la renovació o modificació de la seva autorització de residència per raons d'arrelament, d’acord amb l'article 45 del Reial Decret 2393/2004, d’execució de la Llei d'estrangeria.

Qui ho pot demanar?
Aquelles persones estrangeres extracomunitàries, empadronades i residents al municipi que puguin acreditar el grau d’integració que han fet durant la seva residència al país i que li serà de servei per renovar el permís de residència temporal. L'acreditació pot reforçar-se amb la realització de cursos, la participació en activitats, si s'han assolit competències lingüístiques en les llengües oficials de Catalunya, si s'ha participat en serveis d’acollida o en la xarxa associativa del territori...

On es pot tramitar?
L'informe l'emet l'Area de Benestar Social. Cal demanar-los cita a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar la cita amb Benestar Social?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).

Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

  •  Document d’identitat de l’interessat/ada.
  •  Documentació que acrediti el compliment dels requisits necessaris i de les altres circumstàncies a valorar.

Taxa o Preu públic

Tràmit gratuït.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics