Informe d'habitatge per a renovació de residència per reagrupament familiar d'estrangers

Descripció
Informe d'habitatge per a renovació de residència a persones que resideixen gràcies a un reagrupament familiar d'estrangers

Qui ho pot demanar?
La persona estrangera que ha reagrupat la seva família, i a la qual li caduca l’autorització de residència per reagrupament i ja no viu al mateix habitatge que va acreditar en el moment del reagrupament. L’informe d'adequació de l’habitatge és indispensable per sol•licitar la renovació de residència per reagrupament familiar.

On es pot tramitar?
Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Com es pot demanar?
Cal demanar la sol•licitud (INF04) i cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Telefònicament trucant a la ext. 4008 del 93 580 88 88

El Programa d'Immigració realitzarà la sessió informativa, la recollida de la documentació que cal aportar, i l'acompanyament en tot aquest procés.

Documentació

  • Sol•licitud (INF04).
  • Dades personals:
  • Original i fotocòpia de la Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE).
  • Original i fotocòpia del passaport on aparegui la fotografia del titular, les dades personals i la caducitat del document (o la seva pròrroga).
  • Taxa de l’informe:
  • Acreditar el pagament de la taxa.
  • Tinença de l’habitatge:
  • Cas: Títol de propietat: Escriptura de la propietat degudament registrada en el Registre de la Propietat, o amb els tràmits iniciats.Últim rebut corresponent a un subministrament de l’habitatge.
  • Cas: Lloguer:Contracte de lloguer degudament registrat i amb el dipòsit de fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasòl). Últim rebut corresponent al lloguer de l’habitatge.Últim rebut corresponent a algun subministrament de l’habitatge.
  • Cas: Altres títols:Aportar el document que fonamenta el dret d’ús de l’habitatge (contracte de treball que especifica l’ús de l’habitatge, escriptura pública que reconeix el dret real, permís de cohabitació, etc.).

 

Taxa o Preu públic
Taxa fixada per la Generalitat de Catalunya.

Observacions
Des de l’Ajuntament, tenim 30 dies hàbils per a la realització de l’inspecció ocular de l'habitatge i del document proposta a enviar a la Direcció General per a la Immigració.

Emissió i notificació de l'informe
El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’a crediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars reagrupats.
L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol•licitud, en l'informe tècnic elaborat per l’Ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes. Aquest informe s’enviarà a la persona estrangera sol•licitant per via postal o via electrònica segons el que s’hagi fet constar en el formulari de sol•licitud.

Informació d'interès sobre l'estat de tramitació de l'informe
Transcorreguts 30 dies hàbils des de la data de presentació de la sol•licitud, i en cas de no haver rebut notificació de l’informe sol•licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics