Inscripció a escoles bressol municipals

Preinscripció i matriculació fora del període ordinari als centres públics per a l'educació preescolar, de 0 a 3 anys.

Qui el pot demanar
Les famílies amb infants de 0-3 anys que volen anar a les escoles bressol municipals.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l'any en què es pot demanar
Fora del període ordinari de preinscripció

Preu
Aquest tràmit no suposa cap despesa.

Documentació a aportar
Omplir una sol·licitud genèrica (instància).

Termini de resolució
En funció de la disponibilitat de places vacants.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics