Inscripció pel Carnaval

Descripció
Inscripció de persones que volen participar a la Rua de Carnaval 2023 que tindrà lloc el 18 de febrer de 2023.

Qui ho pot demanar?
Totes les persones que vulguin participar a la Rua de Carnaval 2023. Es fa distinció entre si es vol participar com a comparsa, com a parella o trio, o com a persona individual.

On s’ha de tramitar?
La inscripció es pot tramitar de dues formes:

a) Portant-la presencialment a l’Ateneu de Cerdanyola (c/ Indústria 38-40), de dilluns a divendres, de les 8:30 a les 22:00 h.
b) Enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica carnaval@cerdanyola.cat.

Documentació necessària
Només el model d’inscripció que hi ha al final d’aquest tràmit. Cal descarregar-lo i omplir-lo.

Taxa o preu públic
Tràmit gratuït.

Informacions complementàries importants
En relació a la participació a la Rua de Carnaval 2023 cal llegir les instruccions que consten al model d’inscripció, en el qual consta la data i hora de la concentració, l’hora d’inici i estimació de durada de la Rua, les normes de participació i les categories de reconeixement que el jurat que recolza al Rei Carnestoltes atorgarà a les disfresses de les millors comparses, parelles o trios i persones individuals.

Per a participar a la Rua de Carnaval no és obligatori haver-se inscrit prèviament. En aquest sentit, es permet participar a la Rua a persones o comparses que no ho hagin fet. Les persones o comparses que no s’hagin inscrit poden dirigir-se directament al lloc de concentració previst o incorporar-se durant el recorregut. Tanmateix, s’ha de tenir present el següent:

- Les persones o comparses no inscrites prèviament i dins del termini establert no podran ser reconegudes pel jurat que recolza la Rei Carnestoltes.

- Les persones o comparses no inscrites prèviament també hauran de seguir les instruccions previstes a la fitxa d’inscripció i seguir les indicacions que, en el seu cas, puguin donar les persones encarregades de l’organització de la Rua o la Policia Local.

Finalment, recordar que la Rua de Carnaval és una activitat festiva, familiar i ciutadana en la qual no es permetran actituds o comportaments que no siguin els adequats a la seva naturalesa. En aquest sentit, les persones participants no podran mantenir actituds o comportaments incívics, discriminatoris o perillosos, i l’organització o la Policia Local, si es dona alguna d’aquestes circumstàncies, podrà obligar a les persona o persones implicades a abandonar la Rua.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics