Servei de bonotaxi de Cerdanyola del Vallès

Descripció
És un servei adreçat a la millora d'accessibilitat i mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda reconeguda del municipi de Cerdanyola del Vallès.

Qui ho pot demanar
Les persones sol.licitants hauran de reunir els següents requisits.

  • Estar empadronat al municipi de Cerdanyola del Vallès
  • Tenir el grau de discapacitat reconegut i superar el barem de mobilitat reduïda aportant l'acreditació emesa per la Generalitat de Catalunya.
  • Ser major de tres anys
  • Queden excloses d'aquest servei les persones usuàries de recursos residencials

On es pot tramitar
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Com es pot demanar

  • Presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
    Cal emplenar i signar la sol.licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
  • Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" aportant la documentació necessària. 

Documentació
Model de sol·licitud degudament omplert.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics