Sol·licitud de la Targeta d'armes d'aire comprimit, lúdiques i similars

Descripció
Aquesta Targeta d’armes permet la tinença d’armes d’aire comprimit, lúdiques i similars.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona empadronada a Cerdanyola del Vallès major de 18 anys o d’entre 14 i 18 anys amb l’autorització dels seus pares o tutors.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

  • Fotocòpia del DNI o document d’identitat de la persona sol·licitant.  
  • Certificat mèdic oficial per a la tinença d’armes (informe d’aptitud).  
  • Original de les targetes de l’arma signades per la persona titular (els models s’han de presentar, un per triplicat i l’altre per duplicat, segons els models que hi ha a l’apartat de “ Documents relacionats”).
  • En cas de que la persona interessada posseeixi altres armes, les targetes d’aquestes.

Si les persones interessades són menors d’edat, també hauran d'aportar:

  • Document d'autorització (hi ha models a l’apartat “Documents relacionats” de “Sol·licitud genèrica”, al següent enllaç .
  • Fotocòpia del DNI o document d'identitat de la persona que autoritza.
  •  

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics