Sol·licitud de terrassa

Descripció
Sol·licitud de llicència per a la instal·lació d'una terrassa a la via pública.

Qui ho pot demanar?
Els titulars de bars o altres establiments de restauració ubicats al municipi de Cerdanyola del Vallès.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Taxa o Preu públic
Per conèixer l'import de la taxa i les modalitats de pagament, consulteu la corresponent Ordenança Fiscal que la regula (Ordenança Fiscal número 15); la podeu consultar en aquest web clicant sobre aquest enllaç.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics