Sol·licitud per a la realització d'activitats a la Festa Patronal de Sant Martí

Descripció
Sol·licitud d’inclusió d’una activitat en la Festa Patronal de Sant Martí, així com demanda de les infraestructures o serveis municipals per fer-la.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol entitat o persona interessada.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant la sol·licitud.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Les infraestructures o serveis municipals sol·licitats dependran de la disponibilitat dels mateixos.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics