Volant - Certificat històric d'empadronament

Descripció
És el document que informa sobre les dades que consten al padró municipal d’habitants respecte del domicili de residència actual de la persona interessada, així com de tots els moviments padronals registrats en el Padró Municipal de Cerdanyola del Vallès.

Qui ho pot demanar?
La persona interessada, amb la documentació acreditatitva de la seva identitat (DNI, passaport, NIE). En cas de sol·licitud de documents padronals de menors d’edat, la tramitació haurà de fer-la el pare o la mare, sempre que la persona que demana el document figuri empadronat/ada en el mateix domicili que l’infant. També ho pot sol·licitar una tercera persona degudament autoritzada per escrit (els impresos els podeu trobar a l’OAC i en els documents adjunts a aquest tràmit) acompanyada dels originals del DNI/passaport/NIE de la persona autoritzant i de la persona autoritzada.

On es pot tramitar?

  • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge Ajuntament sn).
  • Per correu electrònic, mitjançant petició a l'adreça de correu oac@cerdanyola.cat.
  • Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud. 

Com es pot demanar?

  • Presencialment: caldrà que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana aportant la documentació indicada i, en el cas del volant, us serà lliurat al moment.
     
  • Mitjançant el correu electrònic (oac@cerdanyola.cat)
  • Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.
    En aquests dos casos el volant o certificat es lliura per correu postal a l'adreça que consta en el padró municipal d'habitants.

 

En cas de sol·licitud de documentació justificativa del padró municipal referent a moviments padronals registrats abans de maig de 1996, caldrà demanar-la per escrit a l’OAC, mitjançant instància, i restarà disponible en un termini de set a deu dies, atès que cal fer la consulta prèvia a l’arxiu municipal.

Documentació
Original de document d'identitat (DNI, NIE, passaport).

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics