Butlletí Municipal Riu Sec

El Riu Sec és una revista municipal d'informació periòdica que va publicar el primer número el febrer del 1981.

Conté diverses seccions pensades per  presentar a la ciutadania l'acció del Govern municipal i els temes més importants que afecten la vida quotidiana de la nostra ciutat. Consta de 16 pàgines, s'edita a color en format de 23 x 33 cm i  té un tiratge de 21.500 exemplars. La seva distribució abasta tota la població i arriba a cada domicili. Tant la compaginació i maquetació com la producció gràfica es fan al Servei de Comunicació. La impressió i la distribució es fan mitjançant servei externalitzat.