Casal d’Estiu municipal adaptat + 12

Descripció
Sol·licitud d’inscripció en els Casal d’Estiu adaptat +12 organitzats per l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?
Infants i adolescents dels 12 als 21 anys o que estiguin cursant PFI EE.

On es pot tramitar?

Preferentment s'ha de fer aquest tràmit electrònicament. Excepcionalment, es pot fer presencialment. Per fer el tràmit electrònicament cal disposar d'una identificació digital. Si no es té, es pot obtenir fàcilment l'IdCAT Mobil (per a més informació, cal anar a https://idcatmobil.seu.cat)

1. Com fer el tràmit electrònicament.

Cal descarregar-se el full d'inscripció (està al final d'aquesta web), omplir-lo i guardar-lo a l'ordinador des d'on s'està fent el tràmit. També cal tenir preparada i guardada a l'ordinador la documentació complementària necessària (si no es té en format electrònic, cal escanejar-la prèviament). Desprès, cal picar el botó "Fer el tràmit on-line", omplir les dades que es demanen i adjuntar el full d'inscripció i la documentació complementària necessària. Una vegada tramitada la inscripció es genera un comprovant que es recomana guardar. Aquest comprovant també es pot obtenir a l'apartat "carpeta ciutadana" de la Seu Electrònica.

2. Com fer el tràmit presencialment.

Fitxa inscripció omplerta

Obligatori adjuntar: un informe mèdic fent constar que el noi/a no té cap impediment o problema per realitzar l'activitat de casal d'estiu 

Còpia del llibre de vacunes al dia

Fotografia del jove (tamany carnet)

Còpia targeta sanitària

Còpia del DNI de mare/pare/tutor/a legal del jove

Declaració responsable COVID19 (no s'ha d'entregar online, cal portar-la físicament el dia d’inici de cada torn)

Cal demanar una cita prèvia trucant al 93 580 88 88, extensions 3772 i 3770, i desprès anar el dia i hora assignats a les dependències de l'Àrea de Benestar Social (Avinguda Espanya 6C, baixos). El dia de la presentació cal portar el full d'inscripció i la documentació complementària necessària.

Documentació necessària.

Si alguna persona no ha pogut aportar aquesta documentació complementària (tant si la inscripció s'ha presentat electrònicament o de forma presencial), cal que es posi en contacte amb els serveis socials municipals (trucant al 93 580 88 88, extensió 3772  o 3770),  a on s'indicarà la manera d'aportar-la.

Taxa o Preu públic
El preu públic aprovat en la corresponent Ordenança municipal.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics