Casal d’Estiu municipal adaptat + 12

Descripció
Sol·licitud d’inscripció en els Casals d’Estiu adaptats + 12 organitzats per l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?
Infants i adolescents a partir de 12 anys o que estiguin cursant PFI EE.

Com fer el tràmit electrònicament:

Esteu en el darrer pas per formalitzar la vostra inscripció en el Casal d’Estiu +12.
Aquest pas implica que heu de fer la instància sol·licitant la vostra participació al Casal d’Estiu +12 i adjuntar el PDF que heu rebut al correu electrònic amb el resum del formulari que heu omplert.
Finalment, un cop hagueu formalitzat el registre de la instància i el PDF adjunt, haureu d’entrar la documentació necessària a traves de la intranet del formulari (que també us han explicat en el correu electrònic)

Documentació necessària per adjuntar a la intranet del formulari d’inscripció, per infant/adolescent:

  • còpia del llibre de vacunes al dia
  • fotografia de l'infant (mida carnet)
  • còpia targeta sanitària
  • còpia del DNI de mare/pare/tutor/a legal de l’infant/adolescent

Per baixes i/o modificacions del 6 al 10 de juny

Per més informació disposeu de la publicació digital i podeu adreçar-vos a:

Espai Infantil (c. Escoles, 7)
Telèfon: 673 624 530
 

Taxa o Preu públic
El preu públic aprovat en la corresponent Ordenança municipal.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics