El procés d’acompanyament amb adolescents en medi obert

Les Jornades d'Acompanyament educatiu en medi obert són un espai de trobada entre els professionals i les institucions que desenvolupen projectes d'eduació en medi obert en l'àmbit de l'adolescència.

Les Jornades d'acompanyament educatiu en medi obert s'han anat consolidant al llarg del temps i han esdevingut un espai de reflexió, generació de coneixement i de relació entre els diferents professionals de l'àmbit.

Cada edició es centra en una temàtica relacionada amb les metodologies d'acompanyament educatiu en medi obert. La relació educativa, la presa del sentit, l'avaluació participativa són un exemple de les temàtiques tractades en els darrers anys.

D'altra banda les Jornades són un exemple de treball interinstitucional ja que en el comité organitzador en formen part ajuntaments, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i des de l'àmbit universitari hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

Pàgina web oficial