Com treballem?

El servei municipal de Joventut es presenta amb la voluntat de crear les condicions per a l’apoderament de les persones joves mitjançant  la seva participació en tot allò que els envolta.

Per aquest motiu orientem, informem i assessorem, entre altres àmbits, sobre formació, mobilitat, creixement personal, professional, social, millorant la seva ocupabilitat. Considerem aquests els pilars bàsics del desenvolupament del/a jove i pel seu procés cap a la definició i consecució del seu projecte de vida.

Joventut, per tant, es configura com un servei integral, dirigit a joves fins als 29 anys, que potencia l’acompanyament  educatiu, sempre considerant la persona jove com el protagonista a l’hora de definir el seu projecte de vida.

L’enfocament metodològic es sustenta en una mirada multidimensional de les persones joves.

Així mateix, des de Joventut es treballa des de la participació entenent que cal generar processos que facilitin l’autonomia i l’empoderament dels i les joves. Aquest protagonisme  es fonamenta en la participació com el mecanisme que permet establir un vincle entre els propis joves i els projectes que volen liderar.

El lleure i la dinamització juvenil són un dels aspectes principals de l’actuació del servei municipal de joventut.  Des de la premissa de la participació juvenil concebem la dinamització juvenil com una eina que ha de permetre als i les joves noves experiències per al seu desenvolupament personal, formatiu i social.