Projecte de Vida Professional (12 - 17)

La finalitat d’aquest projecte és acompanyar als adolescents en el disseny del seu projecte de vida a nivell acadèmic, professional i/o personal.

L’acompanyament consta de tres parts fonamentals: acollida, sessions d’autoconeiexement/orientació i presa de decisions(xerrades amb professionals especialitzats, taula d’experiències i/o visites a recursos del territori).

El nombre de sessions s’ajusta a les necessitats i motivacions del o la jove però com a mínim cadascun d’ells farà set sessions per a poder realitzar el procés complet.

Es pot participar sent usuari del Casal de Joves o a través de la derivació dels següents instituts: Pere Calders, Forat del Vent, Gorgs, Jaume Mimó, Banús i FEDAC.